Naslovnica

Poštovani klijenti, obavještavamo Vas da od 29.5.2020., uz primjenu svih mjera opreza vezanih za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom COVID-19, nastavljamo sa održavanjem seminara u našim prostorima u malim grupama. Raspored seminara možete pratiti na našoj internetskoj stranici, a za bilo kakva pitanja stojimo na raspolaganju. 

Naše usluge poslovnog savjetovanja kao što su podrška kod uvođenja sustava kvalitete kao i drugih sustava upravljanja, odnosno ISO standarda; podrška kod usklađivanja sa zahtjevima dobre proizvođačke, distribucijske, laboratorijske ili kliničke prakse (GMP, GDP, GLP, GCP); izrada dokumentacije o proizvodu - PIF („Product Information File“) za kozmetičke proizvode; revizija i dopuna tehničke dokumentacije za medicinske proizvode u skladu s novom uredbom; izrada kliničkih evaluacija za medicinske proizvode; podrška kod validacije računalnih sustava; validacija excel predložaka; statistička obrada podataka; stručni prijevodi (iz područja GMP, GDP, GLP, GCP, ISO); te provedba audita i dalje su dostupne –  na daljinu (“on-desk”)  i na lokaciji klijenta (“on-site”). 

Pripremamo i webinare o čijem rasporedu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti. 

 

"Lakše je napraviti posao kako treba, nego objašnjavati zašto ga nisi napravio kako treba." | Martin Van Buren

Košiček M. Statistika u praksi, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, 2016. Zbornik radova objavljen u časopisu Svijet po mjeri, Hrvatsko mjeriteljsko društvo
Weber-Sušanj M, Košiček M, Kosor-Krnić E, Ballarin-Perharić A, Terzić S. A practical validation approach for virus titer testing of avian infectious bursal disease live vaccine according to current regulatory guidelines. Elsevier 2012.
Hudolin T, Juretić A, Spagnoli G C, Pasini J, Bandić D, Heberer M, Košiček M, Čačić M. Immunohistochemical expression of tumour antigens MAGE-A1, MAGE-A3/4 and NY-ESO-1 in cancerous and benign prostatic tissue. The Prostate, 2005.
Jeličić D, Jug T, Kačić Z, Košiček M. Referentne vrijednosti katalitičke aktivnosti enzima u serumima konja kupljenih na terenu, u monografiji M. Radačić, I. Bašić, D. Eljuga Pokusni modeli u biomedicini, 143-153, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
Košiček M., Sekulić A.: The Statistical Basis for Scoring Systems, Medicina, Rijeka, 31,(suppl.1), 13-15, 1995.
Sekulić A., Košiček M.: Scoring Systems in Critical Care, Medicine, Medicina, Rijeka, 31,(suppl.1), 16-20, 1995.
Blanuša M., Piasek M., Kostial K., Momčilović B., Košiček M., Jones M.M., Singh P.K.: The influence of monosoamyl meso-2,3-dimercaptosuccinate treatment on essential element content in rats. Anke M., D. Meissner, C.F. Mills (eds), Trace Elements in Man and Animals – TEMA 8, 1993, 1000-1001.
Blanuša M., Bremner I., Schönwald N., Piasek M., Košiček M., Kostial K.: Influence of maternal iron deficiency and cadmium exposure on trace element status of suckling rats. Anke M., D. Meissner, C.F. Mills (eds), Trace Elements in Man and Animals - TEMA 8, 1993, 955-958.
Delimar N., Košiček M., Delimar D., Sivik T.: Epidemiological model of hepatitis A. Period biol, 1993, Vol 95, No 4, 409-414.
Cvjetanović B., Delimar N., Košiček M.: Modeliranje zaraznih oboljenja - model AIDS a, Medicinski Razgledi, Ljubljana, No.28, Supp.5, 223-225, 1990.
Cvjetanović B.,Delimar N.,Košiček M.: Alternative strategies for hepatitis B control. Migration Medicine I O M , W H O ,  Geneva Paper No.4.2, 1-12, 1990.
Delimar N., Cvjetanović B., Smerdel S., Košiček M.: Epidemiološki model AIDS kompjuterske simulacije  predikcija. Zbornik radova II jugoslavenska konferencija SIDA/AIDS, Beograd, 1988.
Delimar N., Cvjetanović B., Smerdel S., Košiček M.:Trendovi i predikcije AIDS-a prema determinističkom modelu. Naučni sastanak virusologa Jugoslavije, Zbornik radova,Beograd, 50-54, 1988.
Delimar N.,Cvjetanović B.,Košiček M.,Smerdel S.: Simuliranje  učinka intervancija pomoću epidemiološkog modela na tok AIDS-a. Zbornik radova 1.Jug. simpozija o AIDS-u. Zagreb 74-78, 1987.
Pasquini P., Delimar N., Košiček M., De Blasio R., Raschetti R., Cvjetanović B.: Impact of hepatitis B immunization strategies on infection rates in Italy: A deterministic computer simulation. European Journal of Epidemiology, March 1987, Vol. 3, No. 1, 19 24.
Manhalter T., Juzbašić M., Rajninger Miholić M., Delimar N., Čimbur T., Asaj R., Beck M., Prišlin  Muškić M., Dedić I., Košiček M.: Stability of Edmonston Zagreb Measles Vaccine. Padiatr. Grenzgeb., 1987, 26, 1, 72 73.
Cvjetanović B., Delimar N., Košiček M., Likar M.: Epidemiological model of Hepatitis B with age structure. Annals Acad. of Med. Singapore, 1987, Vol 16, 597 607.
Manhalter T., Juzbašić M., Rajninger Miholić M., Delimar N., Čimbur T., Asaj R., Beck M., Prišlin Muškić M., Dedić I., Košiček M.: Koliko je stabilno cjepivo protiv ospica Edmonston Zagreb. Zbornik radova I kongres epidemiologa Jugoslavije, Zadar, 7 10. V 1986., Summary.  
Delimar N., Cvjetanović B., Košiček M.: Epidemiološki modeli zaraznih oboljenja i njihova primjena. Zbornik radova I kongres epidemiologa Jugoslavije, Zadar, 7 10. V 1986., Summary.
Juzbašić M., Delimar N., Čimbur T., Rajninger Miholić M., Asaj R., Prišlin Muškić M., Košiček M., Dedić I., Beck M.: Stabilitet cjepiva protiv morbila prema modelu za procjenu stabiliteta imunobioloških preparata. Zbornik radova XXVII simpozijum mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije, Pula, 10-15.6.1985. 1986, 434 438, Summary.
Košiček M., Delimar N.: Matematsko epidemiološki model za hepatitis. Zbornik radova XXIV Naučnog sastanka mikrobiologa, epidemiologa i infektologa Jugoslavije. Pula 1983, 357 359.
Delimar N., Košiček M., Cvjetanović B., Špoljarić B.: Mathematical model of hepatitis B. Lecture Notes in Biomathematics, Springer Verlag, No. 57, 1983, 151 157.