Tko je tko?

Poštovani klijenti, obavještavamo Vas da od 01.9.2020., uz primjenu svih mjera za sprječavanje širenja zaraze SARS-CoV-2 virusom, nastavljamo s održavanjem kontaknih seminara u našim prostorima u malim grupama. Pripremili smo i više online seminara i webinara. Pogledajte raspored svih seminara, a za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte. 

Usluge poslovnog savjetovanja: uvođenje sustava kvalitete i drugih sustava upravljanja (ISO standarda); usklađivanje sa zahtjevima dobre proizvođačke, distribucijske, laboratorijske ili kliničke prakse (GMP, GDP, GLP, GCP); izrada dokumentacije o proizvodu - PIF („Product Information File“) za kozmetičke proizvode; dopuna tehničke dokumentacije za medicinske proizvode u skladu s novom uredbom; izrada kliničkih evaluacija za medicinske proizvode; podrška kod validacije računalnih sustava; validacija excel predložaka; statistička obrada podataka; stručni prijevodi (iz područja GMP, GDP, GLP, GCP, ISO); te provedba audita i dalje su dostupne –  na daljinu (on-desk)  i na lokaciji klijenta (on-site) uz pridržavanje svih mjera sprečavanja širenja bolesti COVID-19.

"Usuditi se: to je cijena napretka." | Victor Hugo

Sanja Peterlić, mag. medicinske biokemije

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 98 310 783
Skype: supera-kvaliteta
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-peterlic-950a014/

 • magistra medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu
 • osnivačica, direktorica, certificirana poslovna savjetnica, auditor, predavačica na seminarima/edukacijama/konferencijama - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • ravnateljica i predavačica na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
 • predsjednica i suosnivačica udruge PHARMADRIA – regionalne udruge inženjera iz farmaceutske industrije Srednje i Jugoistočne Europe
 • 15+ godina iskustva u farmaceutskoj industriji na poslovima kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete, sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, laboratorija, pripremi i provedbi audita, lansiranja novih proizvoda 
 • 10+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 17020, ISO 13485, ISO 22000/HACCP, ISO 15378, ISO 22716, ISO 15189, ISO 27001, ISO 50001, Global G.A.P., IFS Food, BRC, ISCC, Halal kvaliteta), iz područja dobre proizvođačke prakse (DPP/GMP), dobre prakse u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko (DDP/GDP), dobre laboratorijske prakse (DLP/GLP), dobre kliničke prakse (DKP/GCP), dobre farmakovigilancijske prakse (DFP/GVP), validacije računalnih sustava, integriteta podataka, validacije čišćenja, validacije procesa, kvalifikacije opreme - za farmaceutsku, prehrambenu, kozmetičku industriju, za privatne tvrtke, istraživačke centre, zdravstvene ustanove, akreditirane laboratorije, akreditirana kontrolna inspekcijska tijela, zdravstvene ustanove, veterinarske organizacije, poljoprivredne djelatnosti, uslužne djelatnosti
 • autorica/suautorica 25+ objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i časopisima
 • članica stručnih organizacija: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK), Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju (HDMB), Parenteral Drug Association (PDA), The Pharmaceutical Quality Group (PQG), International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), Hrvatska udruga poslovnih savjetnika/Croatian Association of Management Consultants (HUPS/CAMC), Tehnički odbor za sustave upravljanja Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
 • dobitnica nagrada: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) - nagrada/povelja za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2016.),  PLIVA d.d. - timska nagrada za uspješno provedenu FDA inspekciju u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2004.), PLIVA d.d. - pojedinačna nagrada za unapređenje sustava kvalitete u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2002.), PLIVA d.d., Kemija - nagrada za kvalitetu, za izradu Priručnika za razvoj novih proizvoda (2001.), PLIVA d.d., Osiguranje kvalitete - nagrada za kvalitetu, za uspješnu implemetaciju SAP QM (Quality Management) modula (1999.) 

 

Sanja Jozepović, dipl. ing. prehrambene tehnologije

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 99 3055 908
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanjajozepovic/

 • dipl. ing. prehrambene tehnologije Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu
 • poslovna savjetnica, auditor, predavačica na seminarima/edukacijama/konferencijama - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • predavačica na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
 • 10+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/HACCP, ISO 22716, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 15378, Global G.A.P., IFS Food, BRC, ISCC, Halal kvaliteta) - za farmaceutsku, prehrambenu, kozmetičku industriju, za privatne tvrtke, veterinarske organizacije, poljoprivredne djelatnosti, uslužne djelatnosti, iz područja dobre prakse u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko (DDP/GDP) te iz područja validacije računalnih sustava
 • autorica/suautorica objavljenih radova  u nacionalnim zbornicima
 • članica stručnih organizacija: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK), Tehnički odbor za sustave upravljanja Hrvatskog zavoda za norme (HZN)

 

dr. sc. Miljenko Košiček,  dipl. ing. matematike

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Mob: +385 99 4028 589
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/miljenko-kosicek-a649a521/

 • dipl. ing. matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Sveučilišta u Zagrebu
 • poslovni savjetnik, auditor, predavač na seminarima/edukacijama/konferencijama  - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • predavač na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
 • 20+ godina iskustva u farmaceutskoj industriji na poslovima informatičke podrške, sustava upravljanja informacijama u laboratoriju, validacije računalnih sustava, usklađivanja sa zahtjevima za elektroničke zapise i potpise
 • 10+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja validacije računalnih sustava i integriteta podataka za farmaceutsku i prehrambenu industriju, te iz područja statistike za zdravstvene ustanove i institute različitih vrsta
 • autor/suautor 20+ objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim publikacijama
 • član stručnih organizacija: Hrvatsko matematičkog društvo (HMD), Hrvatsko mjeriteljskog društvo (HMD), Hrvatsko biometrijsko društvo (HBMD), Tehnički odbor za statističke metode Hrvatskog zavoda za norme (HZN)

 

Romana Kušić

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob: +385 98 285 287

 • Voditelj ureda - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
 • uredsko-financijski poslovi
 • podrška predavačima u pripremi seminara/edukacija

 

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878