Hrana

"Obzirnost je vještina da nekome nešto dokažete, a da od njega ne napravite neprijatelja ili budalu." | Howard W. Newton

Hrana eat 2834549 1920  Hrana fish 2105233 1920  Hrana fruit basket 1114060 1920  Hrana pills 3114365 1920

SUPERA KVALITETA pruža usluge poslovnog savjetovanja iz područja hrane - za uspostavu, održavanje i unapređenje sustava upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, IFS Logistic, BRC), halal kvalitete te iz područja dodataka prehrani - priprema dokumentacije za podnošenje obavijesti o stavljanju dodatka prehrani na tržište Republike Hrvatske

HACCP sustav - (Hazard Analysis and Critical Control Points / Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) - sustav samokontrole opasnosti koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i podrazumijeva primjenu dobrih praksa (higijenske, proizvođačke, distribucijske, dokumentacijske,…) tijekom cijelog lanca pripreme hrane "od polja do stola". Primjena HACCP sustava, dobre higijenske (DHP), proizvođačke (DPP) i distribucijske prakse (DDP) su osnova osiguranja zdravstveno ispravnih proizvoda. Stoga je važno da se ti zahtjevi primjenjuju tijekom cijelog proizvodnog lanca, tijekom distribucije i skladištenja gotove hrane, pa sve do isporuke krajnjem korisniku. Povjerenstvo Codex Alimentarius (osnovano od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske organizacije za hranu  i poljoprivredu) predstavilo je HACCP kao znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji način upravljanja sigurnošću hrane.

ISO 22000:2018 - međunarodno priznata  norma uvedena od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) koja postavlja zahtjeve za uvođenje i održavanje potpunog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Ova norma se koristi u organizacijama u cijelom prehrambenom lancu. Osnovni cilj primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2018 je pomoći organizacijama u smanjenju opasnosti za sigurnost hrane i isporuci hrane koja je sigurna za potrošače. Novo izdanje norme, objavljeno u lipnju 2018.godine, temelji se na „Annex SL“ strukturi, čime je olakšana integracija sa ostalim sustavima upravljanja, kao što su ISO 9001, ISO 14001 i drugi. Ključni elementi bitni pri uspostavi  ISO 22000:2018 su: preduvjetni programi (primjena dobre higijenske, proizvođačke, distribucijske i dokumentacijske prakse), HACCP načela, komunikacija (unutar tvrtke i vanjska komunikacija) kao i opći elementi upravljanja sustavom kvalitete preuzeti iz norme ISO 9001.

FSSC 22000 - je certifikacijska shema za sustave upravljanja sigurnošću hrane i hrane za životinje, primjenjiva na organizacije koje se bave proizvodnjom hrane, proizvodnjom ambalaže za hranu, proizvodnjom hrane za životinje, transportom i skladištenjem hrane, cateringom i dr. (vidi više na FSSC 22000). FSSC 22000 shema se temelji na važećoj normi za sigurnost hrane ISO 22000, tehničkim specifikacijama za preduvjetne programe (PRP) za pojedina područja i dodatnim zahtjevima za pojedine sheme. Od svibnja 2019. u primjeni je FSSC 22000 Scheme Version 5

IFS Food v.6.1. - norma koja se primjenjuje na sve faze proizvodnje hrane nakon primarne proizvodnje. Osnovu norme čine zahtjevi za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001), HACCP sustav (primjena načela HACCP sustava), rad u skladu s dobrom higijenskom (DHP) i dobrom proizvođačkom praksom (DPP) te poštivanje zakonske regulative. 

IFS Logistic v.2.2. - je norma za auditiranje logističkih usluga povezanih sa kvalitetom i sigurnošću proizvoda (Standard for auditing logistical services in relation to product quality and safety). Norma IFS Logistic je namijenjena organizacijama koje nude logističke usluge poput transporta i skladištenja prehrambenih i ne-prehrambenih proizvoda, a obuhvaća sve logističke usluge: transport, skladištenje, distribuciju, utovar/istovar, itd. Odnosi se na sve vrste transporta – cestovni, željeznički, brodski ili zračni, uključujući prijevoz smrznutih/hlađenih proizvoda i ambijentalno stabilnih proizvoda, u svim agregatnim stanjima.
Primjenom norme osigurava se transparentnost i osiguranje kvalitete kroz cijeli opskrbni lanac. Usmjerena je na sustavnu i sveobuhvatnu higijenu i upravljanje rizicima, upravljanje zalihama (FI-FO), kontrolu temperature i sljedivost.

Više o International Featured Standards, IFS Food, IFS Logistic i drugim IFS normama možete pročitati na službenim stranicama IFS-a.

BRC GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY, izd.8. - međunarodno priznata norma za sigurnost hrane, koja ispunjava kriterije Global Food Safety Initiative (GFSI). Prihvaćena je od većine lanaca trgovina hranom i proizvođača harne, kao što su i norme IFS i FSSC 22000. Norma obuhvaća zahtjeve koji se odnose na preduvjetne programe (DPP/GMP - dobra proizvođačka praksa, DHP/GHP - dobra higijenska praksa, DLP/GLP - dobra laboratorijska praksa), HACCP sustav i sustav upravljanja kvalitetom. Osim norme sa Sigurnost hrane (BRC-Food Safety), dostupne su i slijedeće norme razvijene od strane BRC: BRC for Packaging and Packaging Materials, BRC for Consumer Products, BRC for Storage and Distribution, BRC for Agents and Brokers, BRC for Retail, i druge. Više o BRC Global Standards možete pročitati na službenim stranicama BRCGS.

HALAL (riječ porijeklom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, ugodno, prema islamskim propisima) - na području Republike Hrvatske oznaku HALAL može dobiti ona hrana, tj. prehrambeni proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve i mjere norme "HRN BAS 1049:2010 - Halal hrana -- Zahtjevi i mjere" koja je registrirana u Hrvatskom zavodu za norme, odnosno ukoliko su certificirani od strane Centra za certificiranje halal kvalitete Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu (www.halal.hr).

Dodaci prehrani - pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja. Svi subjekti koji obavljaju proizvodnju, distribuciju i stavljanje na tržište dodataka prehrani, bez obzira na podrijetlo obvezni su registrirati se kao subjekti u poslovanju s hranom, tj. upisati se u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi Uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije. Svi dodaci prehrani koji se stavljaju na tržište moraju proći registraciju dodataka prehrani: podnošenje obavijesti o stavljanju dodatka prehrani na tržište Republike Hrvatske ili podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja u program monitoringa, ovisno o svom sastavu i navodima koji se tumače kao zdravstvena tvrdnja.

O sustavima upravljanja sigurnošću hrane i dodacima prehrani možete saznati više na našim seminarima otvorenog tipa - informacije potražite na rasporedu seminara otvorenog tipa

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878