Veterinarske organizacije

"Kvaliteta je | osmijeh korisnika." | Nepoznati autor

SUPERA KVALITETA pruža usluge poslovnog savjetovanja za uspostavu, održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u veterinarskim organizacijama, kao sastavnog elementa u osiguranju sigurnosti hrane “od polja do stola”, a koji prati sve korake u proizvodnji hrane, uključujući hranu životinjskog porijekla.

Uspostava sustava upravljanja kvalitetom propisana je "Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti" (NN 103/13, 130/14, 9/19), a temeljem "Zakona o veterinarstvu" (NN 82/13, 148/13, 115/18).
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti glede uređenja objekata, prostora, prostorija, veterinarske opreme i djelatnika, kojima veterinarske organizacije moraju udovoljavati.
Pravilnikom se propisuju i posebni uvjeti kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i veterinarske ambulante u obavljanju poslova javnih ovlasti te posebni uvjeti kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i veterinarske ambulante u obavljanju poslova kao kontrolna tijela.
U veterinarske organizacije na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik i koje su dužne uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom spadaju:

 • veterinarske stanice
 • veterinarske ambulante
 • veterinarske bolnice,
 • veterinarske klinike
 • veterinarske prakse
 • veterinarske služba i
 • centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje

u obavljanju veterinarske djelatnosti.

Osim toga, odredbama "Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima" (NN 84/08, 56/13, 94/13 i 15/15, 32/19) koje se odnose na promet veterinarsko – medicinskih proizvoda (VMP) na malo u veterinarskim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama, također je propisana uspostava i provedba sustava upravljanja kvalitetom, obavljanje prometa VMP na malo u skladu s načelima dobre prakse u prometu VMP-a i postupanje u skladu s vodičima dobre prakse u prometu VMP-a.

"Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima" (NN 32/19) Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) postala je nadležna za:

 • izdavanje odobrenja za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • nadzor nad dobrom proizvođačkom praksom veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • izdavanje odobrenja za promet veterinarsko-medicinskim proizvodima na veliko
 • nadzor nad prometom veterinarsko-medicinskih proizvoda na veliko.

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878