Veterinarske organizacije

"Gotovo svo unapređenje kvalitete se postiže pojedostavljenjem dizajna, proizvodnje... procesa i procedura." | Tom Peters

SUPERA KVALITETA pruža usluge poslovnog savjetovanja za uspostavu, održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u veterinarskim organizacijama, kao sastavnog elementa u osiguranju sigurnosti hrane “od polja do stola”, a koji prati sve korake u proizvodnji hrane, uključujući hranu životinjskog porijekla.

ZAKONSKA REGULATIVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA VETERINARSKE ORGANIZACIJE

 • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18)
 • Zakon o veterinarsko – medicinskim proizvodima (VMP) (NN 84/08, 56/13, 94/13, 15/15, 32/19) (napomena: članak 62.a1 Zakona propisuje usklađenost sa Guideline on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use 2013/C 68/01)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti" (NN 103/13, 130/14, 9/19)
 • Kodeks dobre veterinarske prakse (2012)

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA

Uspostava sustava upravljanja kvalitetom propisana je "Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti" (NN 103/13, 130/14, 9/19).

Pravilnik propisuje uvjete za uređenja objekata, prostora, prostorija, veterinarske opreme i djelatnika te posebne uvjete kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje obavljaju poslove javnih ovlasti ili su kontrolna tijela.

Sustav upravljanja kvalitetom dužne su uspostaviti :

 • veterinarske stanice
 • veterinarske ambulante
 • veterinarske bolnice
 • veterinarske klinike
 • veterinarske prakse
 • veterinarske službe i
 • centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje.

SUSTAV KVALITETE U VETERINARSKIM LJEKARNAMA

Odredbama "Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima" (NN 84/08, 56/13, 94/13 i 15/15, 32/19) koje se odnose na promet (VMP) na malo u veterinarskim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama propisana je uspostava i provedba sustava upravljanja kvalitetom te obavljanje prometa VMP na malo u skladu s načelima dobre prakse u prometu VMP-a i postupanje u skladu s vodičima dobre prakse u prometu VMP-a.

DOBRA PRAKSA U PROMETU VMP NA VELIKO (GDP)

Uspostava dobre prakse u prometu VMP na veliko u obuhvaća uspostavu, primjenu i održavanje dokumentacije za:

 • Odgovornu osobu za promet VMP na veliko
 • Upravljanje sustavom kvalitete i rizicima
 • Higijenu i edukaciju osoblja
 • Ugovorene aktivnosti
 • Upravljanje kupcima i dobavljačima
 • Upravljanje zalihama
 • Skladišni prostor i opremu, kvalifikaciju i validaciju
 • Transport, kvalifikaciju vozila, validaciju transportnih ruta, praćenje temperature
 • Odstupanja tijekom skladištenja i transporta
 • Pritužbe / reklamacije kupaca
 • Vraćene VMP
 • Zaštitu od krivotvorenih VMP
 • Povlačenje VMP iz prometa
 • Samokontrole

DOBRA PRAKSA U PROMETU VMP NA MALO I DOKUMENTACIJA SUSTAVA KVALITETE U VETERINARSKIM LJEKARNAMA

Uspostava sustava kvalitete u veterinarskim ljekarnama obuhvaća uspostavu, primjenu i održavanje dokumentacije vezane uz postupke:

 • Nabave VMP, procjene dobavljača i reklamacije dobavljačima
 • Prijema, praćenja i pravilnog čuvanja VMP te vođenja brige o rokovima valjanosti
 • Izdavanje VMP na recept i VMP za koje se ne traži recept
 • Sljedivosti, povlačenja i neškodljivog uklanjanja VMP
 • Farmakovigilancije
 • Edukacija
 • Drugih postupaka važnih za rad veterinarske ljekarne
 • Uspostavu potrebnih evidencija i planova

ULOGA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Zakonom o Državnom inspektoratu (NN 115/18) unutar Državnog inspektorata radi veterinarska inspekcija nadležna za:

 • nadzor nad radom veterinarskih organizacija
 • nadzor nad prometom veterinarsko - medicinskih proizvoda na malo

U slučaju utvrđenih nedostataka od strane veterinarske inspekcije predviđene su novčane kazne, privremena zabrana obavljanja djelatnosti i drugo.

ULOGA HALMED-a

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nadležna je za:

 • izdavanje odobrenja za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • nadzor nad dobrom proizvođačkom praksom VMP
 • izdavanje odobrenja za promet VMP na veliko
 • nadzor nad prometom VMP na veliko

U slučaju utvrđenih značajnih nedostataka od strane HALMED-a predviđene su novčane kazne, privremena zabrana obavljanja djelatnosti prometa VMP-a na veliko ili ukidanje odobrenja za promet VMP-a na veliko i drugo.

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878