Naslovnica

"Uvijek je jeftinije posao dobro obaviti prvi put." | Philip B. Crosby

iso14001NORMA ISO 14001:2015 je međunarodna norma koja daje potrebne smjernice za razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja okolišem. 

Cilj svakog dobro uspostavljenog sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 je nadzor i stalno smanjivanje negativnog utjecaja procesa i djelatnosti organizacije ili ustanove na okoliš i prirodne resurse.

Primjenom ISO 14001 međunarodnog standarda za sustav upravljanja okolišem osigurava se sustavna identifikacija, upravljanje i kontinuirani nadzor utjecaja na okoliš, a obvezno je i usklađivanje s primjenjivom nacionalnom zakonskom regulativom i međunarodnim konvencijama i protokolima. Norma ISO 14001 potiče organizacije i ustanove u kojima je implementiran sustav upravljanja okolišem da stalno poboljšavaju svoj odnos prema okolišu kroz poštovanje propisa, sprečavanje zagađivanja te trajno poboljšanje odnosa prema okolišu kroz obnovljive izvore energije i održivi razvoj.

Poslovanje u skladu sa zahtjevima normi iz obitelji ISO 14000 i izgradnja sustava upravljanja okolišem osiguravaju organizacijama i ustanovama bolje upravljanje problemima okoliša, usklađenost sa zakonodavstvom, lakše dobivanje potrebnih dozvola i ovlaštenja te jednostavniju kontrolu utjecaja na okoliš.  
Certificiranje u skladu s normom ISO 14001:2015 osigurava jasni dokaz o stvarnoj pouzdanosti primijenjenog sustava upravljanja okolišem, bolju marketinšku promociju te uvažavanje i prepoznatljivost Vaše organizacije ili ustanove kao ekološki svjesne i odgovorne.