"Kvaliteta nije čin, kvaliteta je navika." | Aristotel