Validacije

"Znanje je skupo ali neznanje je još skuplje." | E. Deming

SUPERA KVALITETA pruža usluge poslovnog savjetovanja za aktivnosti vezane za:

validaciju računalnih sustava, validaciju malih aplikacija, validaciju čišćenja, validaciju procesa, kvalifikaciju opreme

 

Val rac sust 6Validacija informacijskih, laboratorijskih i procesnih sustava i održavanje računalnih sustava u validiranom stanju u skladu s važećim smjernicama i vodičima: EU GMP Annex 11, ISPE GAMP 5, FDA 21 CFR Part 11 (za sustave koji koriste elektroničke zapise i potpise) obuhvaća aktivnosti:

 

 • pomoć u izradi i/ili pregled validacijske dokumentacije za sve faze životnog ciklusa računalnog sustava (planiranje, specifikacije, razvoj, kvalifikacija instalacija, kvalifikacija operacija, kvalifikacija rada, puštanje sustava u rad)
 • pomoć u izradi potrebnih uputa (SOP - Standard Operating Procedure)
 • analizu rizika
 • audit dobavljača
 • provođenje edukacije

 

Val rac sust 7Pružamo i podršku za izradu i validaciju malih aplikacija (Access, Excel, FileMaker) koje se koriste u GxP okruženju a koji moraju biti validirani.

 

 

Val rac sust 2Također pružamo usluge podrške za usklađivanje sustava, računalnih sustava i procedura sa zahtjevima za integritet podataka u skladu s važećim smjernicama.

 

 

 

Validacija ciscenja 1Validacija čišćenja - svrha validacije čišćenja je potvrditi da je postupak čišćenja učinkovit te osiguravanje neškodljivost lijeka sprečavanjem unakrsne kontaminacije.

Validacija čišćenja i održavanje validiranog statusa u skladu s važećim smjernicama i vodičima: EU GMP Vol 4. Part I i Part II, EU GMP Annex 15, PIC/S PI 006, APIC Guidance on aspects of cleaning validation in active pharmaceutical ingredient plants, FDA Guide to inspections validation of cleaning processes, ICH Guidelines, VICH Guidelines, obuhvaća aktivnosti:

 • pomoć u izradi i/ili pregled validacijske dokumentacije (osnovni validacijski plan - validation master plan (VMP), protokol za validaciju čišćenja, izvješće o validaciji čišćenja, opisi postupaka čišćenja - SOP-ovi, radne upute i dr.)
 • pomoć u izradi matrice opreme proizvoda i grupiranju proizvoda
 • pomoć oko postavljanja kriterija prihvatljivosti i izračuna granica za ostatak proizvoda
 • analizu rizika
 • provođenje edukacije

 

 Validacije validacija procesa

Validacija procesa - dokumentirani dokaz da proces koji se vodi unutar postavljenih parametara može učinkovito i ponovljivo proizvesti proizvod koji je u skladu s unaprijed određenim specifikacijama i obilježjima kvalitete.

Validacija procesa u skladu s važećim smjernicama i vodičima: EU GMP Annex 15, EU GMP Chapter 5, EMA Guideline on Process Validation, FDA Guidance for Industry Process Validation, obuhvaća aktivnosti:

  

 • pomoć u izradi i/ili pregled validacijske dokumentacije (osnovni validacijski plan - validation master plan (VMP), validacijski protokol (plan validacije), validacijsko izvješće)
 • analizu rizika
 • savjetovanje iz područja suvremenih pristupa razvoju i validaciji procesa: Quality by Design (QbD), Process Analytical Technology (PAT), Continued Process Verification
 • provođenje edukacije

 

Kvalifikacija Picture1Kvalifikacija opreme - postupak kojom se dokazuje i dokumentira da oprema ispravno funkcionira te da stvarno dovodi do očekivanih rezultata.

Kvalifikacija opreme u skladu s važećim smjernicama i vodičima: EU GMP Vol 4. Part I i Part II, EU GMP Annex 15, EMA Guideline on Process Validation, PIC/S PI 006, WHO Annex 4 - Appendix 6, FDA Guidance for Industry Process Validation, obuhvaća aktivnosti:

 • pomoć u izradi i/ili pregled kvalifikacijske dokumentacije (specifikacija korisničkih zahtjeva (User Requirements Specification - URS), kvalifikacija dizajna (Design Qualification – DQ), testiranje prihvatljivosti kod isporučitelja (Factory Acceptance Testing - FAT), testiranje prihvatljivosti na mjestu korištenja (Site Acceptance Testing - SAT), kvalifikacija instalacija (Installation Qualification  - IQ), kvalifikacija operacija (Operational Qualification – OQ), kvalifikacija rada (Performance Qualification – PQ)
 • analizu rizika 
 • provođenje edukacije

 

O validaciji računalnih sustava, validaciji malih aplikacija, integritetu podataka, validaciji čišćenja i dr. možete saznati više na našim seminarima otvorenog tipa - informacije potražite na rasporedu seminara otvorenog tipa

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878