ISO norme

"Kvaliteta se pamti dugo nakon što se cijena zaboravi." | Slogan obitelji Gucci

SUPERA KVALITETA pruža usluge poslovnog savjetovanja za uspostavu, održavanje i unapređenje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodnih standarada, odnosno normi:

ISO 9001:2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

ISO 14001:2015 - Sustavi upravljanja okolišem - Zahtjevi s uputama za uporabu

ISO 22000:2018 - Sustavi upravljanja sigurnošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane

ISO/IEC 27001:2017 - Informacijska tehnologija - Sigurnosne tehnike - Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću - Zahtjevi 

ISO 50001:2018 - Sustavi upravljanja energijom - Zahtjevi s uputama za uporabu

ISO 15189:2012 - Medicinski laboratoriji - Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost

ISO 15378:2017 - Materijali za unutarnje pakiranje lijekova - Posebni zahtjevi za primjenu norme ISO 9001:2015 u odnosu na "dobru proizvođačku praksu" (DPP/GMP)

ISO 13485:2016 - Medicinski uređaji - Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi za zakonsku namjenu

ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvođačka praksa (DPP) - Smjernice za dobru proizvođačku praksu

 ISO/IEC 17020:2012 - Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju

ISO/IEC 17025:2017 - Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

ISO 17100:2015 - Usluge pismenog prevođenja - Zahtjevi za usluge pismenog prevođenja

SUPERA KVALITETA je član tehničkog odbora TO 574 (Sustavi upravljanja: kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama) Hrvatskog zavoda za norme (HZN)

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878