ISO norme

"(U)druži se s ljudima dobre kvalitete, ako držiš do svoje reputacije. Bolje je biti sam, nego u lošem društvu." | George Washington

ISO / International Organization for Standardisation sa sjedištem u Genevi krovna je svjetska organizacija za standardizaciju čiji su članovi nacionalne organizacije više od stotinu industrijski najrazvijenijih država. “ISO” dolazi od grčke riječi “isos” koja znači jednak. Preko te međunarodne institucije usklađuju se standardi na međunarodnoj razini, čime se znatno ubrzava širenje i uvođenje novih tehnologija te pojednostavljuje tehnička i poslovna međunarodna suradnja.
ISO norme (standardi) danas su najraširenije međunarodno prihvaćene norme.
ISO 9001 je norma za sustav upravljanja kvalitetom koji je primjenjiv na svaku organizaciju, bez obzira na njenu djelatnost i veličinu, a koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja kvalitetom.
Koristi od primjene sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 su unutrašnje (povećanje učinkovitosti proizvodnje, manje pogrešaka i popravaka, povećanje zadovoljstva svih zaposlenih, kontinuirano unaprjeđivanje i povećanje profita) i vanjske (međunarodno priznat i prepoznat sustav upravljanja kvalitetom, povećanje šansi na inozemnim tržištima i povećanje zadovoljstva kupaca). Tvrtke koje uvode sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 bitno smanjuju mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kvalitetu. Certifikati za sustav upravljanja kvalitetom, izdani od strane akreditiranih certifikacijskih kuća, obvezuju certificirane organizacije na stalno održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom, što se provjerava svake godine, a certifikat se obnavlja nakon tri godine.

Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na slijedećim načelima upravljanja kvalitetom:
 • usmjerenost na kupca
 • vodstvo
 • uključivanje ljudi
 • procesi pristup
 • poboljšavanje
 • donošenje odluka na temelju dokaza
 • upravljanje odnosima

Kada organizacija dobije ISO 9001 certifikat, to dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima. Budući da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća, certifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane sve procedure potrebne za ispunjavanje zahtjeva norme.

U primjeni je verzija norme ISO 9001 iz 2015: ISO 9001:2015 “Quality management systems - Requirements”, odnosno hrvatska verzija norme HRN EN ISO 9001:2015 “Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi”.

Norma je pisana po Annex SL strukturi, odnosno “high level structure”, koju posjeduju sve revidirane ISO norme za sustave upravljanja, a čime je omogućena lakša intergracija sustava upravljanja kvalitetom sa drugim sustavima upravljanja (npr. sigurnošću hrane, okolišem, energijom, itd.).

Osnovna poglavlja norme HRN EN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 su slijedeća:

 1. Područje primjene / Scope
 2. Upućivanje na druge norme / Normative references
 3. Nazivi i definicije / Terms and definitions
 4. Kontekst organizacije / Context of the organization
 5. Vodstvo / Leadership
 6. Planiranje / Planning
 7. Podrška / Support
 8. Rad / Operation
 9. Vrednovanje mjerljivih rezultata / Performance evaluation
 10. Poboljšavanje / Improvement

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878