"Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti." | Sahtya Sai Baba