Aktualno

"Nije sreća u tome da se čini ono što se želi činiti, već u tome da se voli ono što se mora činiti." | Sahtya Sai Baba

adult education 3812693 1920 cut

Informirajte se o rasporedu naših seminara, online seminara i webinara početkom rujna 2020. godine.

Od novih seminara izdvajamo: "Kozmetički proizvodi – Zahtjevi regulative, notifikacija, označavanje i tvrdnje, dobra proizvođačka praksa i kozmetovigilancija", "Biološki pokusi i statistika", "Stabilitetna ispitivanja i primjena statistike kod stabilitetnih ispitivanja", "Mikrobiološke metode, monitoring i statistika", "Rješavanje nesukladnosti i korektivne radnje u farmakovigilancijskom sustavu kvalitete",  "Glavni spis o farmakovigilanciji (PSMF) - izrada i održavanje", "Farmakovigilancija - plan upravljanja rizikom i mjere minimizacije rizika u praksi ", "Kvalifikacija, validacija i kontinuirana verifikacija u proizvodnji lijekova", "Medicinski proizvodi – nova uredba - dobra proizvođačka praksa, razvrstavanje, registracija i označavanje CE oznakom", "Integritet podataka u ispitnom / umjernom laboratoriju prema normi 17025", "Upravljanje rizicima u poslovanju - prema zahtjevima normi za sustave upravljanja", "Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC 27001", "Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema zahtjevima norme ISO 22000:2018", "Sustav upravljanja sigurnošću hrane prema zahtjevima norme IFS Food v.6.1.", "Primjena HACCP sustava u ugostiteljstvu", "Primjena HACCP sustava u pekarstvu", "Primjena HACCP sustava u slastičarstvu", "Primjena GLOBAL G.A.P. pri uzgoju voća i povrća" i dr.  

 Raspored svih seminara pogledajte na Rasporedu svih seminara.

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878