Sanja Postaj, mag. pharm.

Nakon završene Škole za zdravstvene tehničare, smjer farmaceutski tehničar, diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistre farmacije. Polaže Državni ispit za magistre farmacije – pripravnike te se zapošljava u privatnoj ljekarni. Nakon dvogodišnjeg stjecanja iskustva u radu s pacijentima, prelazi u manju privatnu tvrtku za trgovinu i zastupanje laboratorijskog i bolničkog asortimana, na poslove vezane uz nabavu i prodaju, suradnju s bolnicama, domovima zdravlja i medicinsko-biokemijskim laboratorijima te uz izradu natječajne dokumentacije.

Slijedi sedamnaest godina radnog iskustva u jednoj od vodećih veledrogerija u Hrvatskoj, gdje započinje kao stručni suradnik, a zatim preuzima poslove voditeljice grupe proizvoda raznih partnera u području bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani i kozmetičkih proizvoda. Unazad nekoliko godina preuzima odgovornosti odgovorne osobe za proizvodnju te radi na mjestu voditeljice medicinskih poslova, što uključuje osiguravanje da se lijekovi promoviraju tako da su partnerima i potrošačima dostupne točne, uravnotežene i važeće informacije; odgovaranje na medicinska pitanja o lijekovima; podršku marketingu kroz detaljno pregledavanje i odobravanje promo materijala te provjeru referenci; provjeru usklađenosti marketinških aktivnosti s regulativnim zahtjevima i svim primjenjivim kodeksima etičkog ponašanja; aktualiziranje i usklađivanje odgovarajućih SOP-ova, radnih uputa i obrazaca te suradnju s nadležnim institucijama.

Odnedavno se, u okrilju vlastite tvrtke, bavi savjetovanjem u području stavljanja na tržište i oglašavanja proizvoda iz ljekarničkog asortimana. Dodatno obrazovanje uključuje završene brojne edukacije iz područja poslovnog pregovaranja, prodajnih vještina, marketinga, dobre distribucijske prakse, dobre proizvođačke prakse, kozmetovigilancije i farmakovigilancije, sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015, sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:2015, dobre kliničke prakse i farmaceutskog sustava kvalitete.