mr.sc. Tatjana Ajhler Đuretek, dr. med.

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i magistrirala iz područja pretkliničke eksperimentalne farmakologije na istom fakultetu postdiplomski studij iz kliničke farmakologije. Po završetku studija i jednogodišnjeg liječničkog staža radi kao znanstveni novak na Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta u KBC Zagreb.

U Plivi počinje raditi 1994. kao stručni suradnik u Marketingu, potom prelazi u tada osnovanu Registraciju proizvoda gdje na poslovima kliničke dokumentacije i početaka farmakovigilancije slijedi razvoj karijere do stupnja kliničkog eksperta. U lipnju 2005. nastavlja karijeru u generičkoj farmaceutskoj kompaniji gdje od 2006. kao rukovoditelj službe Medicinskih poslova i farmakovigilancije, te kao odgovorna osoba za farmakovigilanciju koordinira i izrađuje kliničku i nekliničku dokumentaciju, definira strategiju kliničkog razvoja generičkih lijekova, te uspostavlja i održava farmakovigilancijski sustav kompanije u skladu s važećim regulatornim zahtjevima.

Od srpnja 2013. Postaje Europska odgovorna osoba za farmakovigilanciju (EU QPPV). Tijekom svog dugogodišnjeg rada završila je brojne tečajeve iz područja kliničke dokumentacije, kliničkih studija, pisanja medicinskih izvješća, procedura odobravanja lijekova, regulative lijekova, kliničke ocjene i farmakovigilancije u zemlji i inozemstvu, te je na više stručnih skupova u zemlji i inozemstvu sudjelovala  kao pozvani predavač.