Raspored seminara otvorenog tipa

Raspored seminara otvorenog tipa

Upcoming Events

There are 41 upcoming events - Page 1 / 5

10
March
2020
09:00
Novi seminar u ponudi
Seminari

10. - 11.03.2020. - Biološke metode i statistika

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
12
March
2020
09:00
Novi seminar u ponudi
Seminari

12. - 13.03.2020. - Laboratoriji kontrole kvalitete i ispitni laboratoriji - izrada dokumentacija, obrazaca i zapisa

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
16
March
2020
09:00
Seminari

16.03.2020. - Uzorkovanje

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
17
March
2020
09:00
Potreban je laptop
Seminari

17.03.2020. - Statistika uzorkovanja

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
18
March
2020
09:00
Seminar je popunjen
Novi seminar u ponudi
Seminari

18.03.2020. - Medicinski proizvodi - nova Uredba - zahtjevi za distributere medicinskih proizvoda

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
19
March
2020
09:00
Novi seminar u ponudi
Seminari

19. - 20.03.2020. - Stabilitetna ispitivanja i primjena statistike kod stabilitetnih ispitivanja

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
23
March
2020
09:00
Novi seminar u ponudi
Seminari

23.03.2020. - Medicinski proizvodi - nova Uredba - zahtjevi za distributere medicinskih proizvoda

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
24
March
2020
09:00
Seminari

24.03.2020. - Integritet podataka

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
25
March
2020
09:00
Seminari

25.03.2020. - Integritet podataka u ispitnom i umjernom laboratoriju prema normi 17025

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb
26
March
2020
09:00
Seminari

26.-27.03.2020. - Seminar za interne auditore prema zahtjevima norme ISO 9001:2015

Venue: SUPERA KVALITETA, Gajeva 51 (dvorišna zgrada, IV. kat, bez lifta), Zagreb

Powered by iCagenda