mr.sc. Ivana Hanzl Dujmović, dr. med.

Diplomirala medicinu i magistrirala pretkliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te magistrirala toksikologiju na Sveučilištu Surrey, Velika Britanija. Po završetku studija i dvogodišnjeg staža radi u farmaceutskim kompanijama na poslovima registracija lijekova, farmakovigilancije i pretkliničkih ispitivanja lijekova.

Od 2008. do 2013. zaposlena je u kompaniji Solpharm d.o.o. kao Direktorica medicinskih i regulatornih poslova te je ujedno bila i odgovorna osoba za farmakovigilanciju i osiguranje kvalitete. Među ostalim, bila je odgovorna za obradu zaprimljenih nuspojava, obradu i predaju periodičkih izvješća o neškodljivosti lijekova, izradu standardnih operativnih procedura za potrebe odjela farmakovigilancije te edukaciju zaposlenika o farmakovigilanciji. Sudjelovala na brojnim seminarima iz područja farmakovigilancije, radionici o elektroničkom prijavljivanju nuspojava na području EEA, edukacijama o regulatornim poslovima u Europi i Hrvatskoj.

Trenutno je zaposlena u kompaniji Roche d.o.o. na poziciji Medical Managera