Mirjam Brcko Pećarić, mr. pharm., univ.mag.pharm.

Diplomirala je 2006. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra farmacije. Na istom fakultetu 2013. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij "Razvoj lijekova" sa specijalističkim radom na temu “"Analiza primjedbi na dokumentaciju o kakvoći lijeka".

Od 2007. godine zaposlena je u farmaceutskoj kompaniji Belupo d.d. u sektoru Razvoj poslovanja i registracije, a od 2014. obavlja poslove Rukovoditelja u farmaceutskim poslovima.

Pored poslova vezanih uz registraciju lijekova sudjeluje u definiranju regulatorne strategije, a sukladno važećim regulatornim zahtjevima. Tijekom svog rada završila je brojne edukacije iz regulative lijekova te područja vezanim uz procedure odobravanja lijekova i regulatorne postupke, te je na nekoliko stručnih skupova u Republici Hrvatskoj i inozemstvu sudjelovala kao predavač i posterski izlagač.