Naši predavači

"(U)druži se s ljudima dobre kvalitete, ako držiš do svoje reputacije. Bolje je biti sam, nego u lošem društvu." | George Washington

Diplomirala je 1992. god. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, smjer Nutricionizam.

1994. god. radi u biljnoj ljekarni kao savjetnik za prehranu i fitoterapiju, no ubrzo, 1995. prelazi u farmaceutsku industriju, Pliva d.d. , u Kontrolu kvalitete, Laboratorij za Kemijsku analizu aktivnih supstanci i polaznih materijala u kojem 1998. postaje voditelj. Bavi se validacijama analitičkih metoda, validacijama procesa u proizvodnji aktivnih supstanci, kvalifikacijom laboratorijske opreme, usklađivanjem s farmakopejskim metodama analize, razvojem analitičkih metoda za pakirne materijale i farmaceutske vode, te radi na unapređenjima sustava kvalitete i GMP-a vezano uz laboratorije.
2001. god. postaje rukovoditelj svih Fizikalno-kemijskih laboratorija Kontrole kvalitete, nastavlja edukaciju iz područja GMP-a, te postaje interni i eksterni GMP auditor.
Sudjelovala je u projektima uvođenja LIMS sustava u laboratorije Kontrole kvalitete, kao i Documentum, EDMS sustava za vođenje dokumentacije, te u projektu Lean Six Sigma i ostalim projektima koji su se bavili optimiziranjem procesa i uvođenjem novih analitičkih metoda.

2006. prelazi u Osiguranje kvalitete u Odjel za usklađenost (Compliance) i Dokumentaciju te postaje rukovoditelj 2007. god. Nadzirala je izradu analitičkih metoda Kontrole kvalitete i R&D-a, te izradu specifikacija i validacija analitičkih metoda, kao i ostale dokumentacije potrebne za registraciju proizvoda na brojna svjetska tržišta, te dokumentacije vezane uz proizvodnju. Sudjelovala je u rješavanju nesukladnosti, odobravanju izmjena, puštanju serije proizvoda na tržište, provodila interne i eksterne audite, sudjelovala u brojnim transferima tehnologije s lokacija USA, EU i Izrael koji su provođeni unutar TEVA Pharmaceuticals korporacije.
2017. prelazi na poziciju Voditelja kvalitete u jednoj od najvećih veledrogerija, Oktal Pharma d.o.o., gdje se bavi unapređenjima u okviru GMP-a i GDP-a na četiri lokacije u Hrvatskoj. Tamo obavlja poslove Odgovorne osobe za promet lijekovima na veliko (RP) i Odgovorne osobe za promet medicinskim proizvodima na veliko, te Odgovorne osobe za puštanje serije lijeka na tržište (QP). Nadzire uvođenje normi ISO 9001 i ISO 14001 u tvrtku.
Od 2021.god. zaposlena je u Proximum d.o.o. veledrogeriji kao Voditelj kvalitete i Odgovorna osoba za promet na veliko lijekovima (RP) gdje nadzire provedbu GDP-a za lijekove i medicinske proizvode

S obzirom na brojne stručne edukacije koje je pohađala i veliko iskustvo koje posjeduje kao predavač, redovito je održavala stručne edukacije iz područja GMP-a i GDP-a u tvrtkama u kojima je bila zaposlena, te kao autor stručnih članaka sudjelovala na skupovima kao što su Farmaceutski kongresi ili Susreti analitičara.
Dva puta bila je dobitnik Plivine nagrade - 2010. kao član team-a za transfere tehnologije i 2016. god. za rad na projektu Redukcije analiza.

Podaci o tvrtki

SUPERA KVALITETA d.o.o.
Adresa: Gajeva 51, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 48 40 624
Fax:+385 1 48 32 110
www.supera-kvaliteta.hr 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 2461544
OIB: 37060820878