Obavijest o obradi osobnih podataka

SUPERA KVALITETA d.o.o., Gajeva 51, 10000 Zagreb, OIB 37060820878 (u daljnjem tekstu “SUPERA KVALITETA”) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije sa SUPERA KVALITETOM.

SUPERA KVALITETA osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka i pravilima o privatnosti, koja postavljaju odgovarajuće standarde za obradu Vaših osobnih podataka.

Obrada Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo, kada je to primjereno i zakonom dopušteno, a ti osobni podaci mogu uključivati Vaše ime i prezime, kontakt podatke kao što su e-mail i broja telefona te druge podatke koje ste nam sami dostavili, ovisno o prirodi naše suradnje i/ili komunikacije.

Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:

  1. Radi ispunjenja ugovora s Vama

Prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz poslovnog odnosa s Vama, na primjer kako bismo Vas kontaktirali, izvršili plaćanje naknade za usluge koje nam pružate i na drugi način ispunili ugovorne obveze.

U slučaju da je pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka ugovor, pružanje Vaših osobnih podataka predstavlja nužan uvjet za izvršenje obveza iz istog.

  1. Radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa

SUPERA KVALITETA može obrađivati Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe naših legitimnih poslovnih interesa, koji uključuju planiranje, vođenje i praćenje poslovanja i sklopljenih ugovora, provedbu unutarnjih analiza i istraživanja tržišta.

  1. Kada to nalažu primjenjivi propisi

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Naime, primjenjivim propisima može biti naloženo SUPERA KVALITETI da vodi evidenciju koja može uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

  1. Kada ste dali privolu

Kad je to primjenjivo i kada SUPERA KVALITETA nema drugu osnovu za obradu osobnih podataka, za određene vrste podataka i svrhe obrade, SUPERA KVALITETA će Vas pozvati, prije obrade, da dostavite svoju privolu. U takvom slučaju, imate pravo povući svoju privolu u svakom trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaši podaci će se obrađivati samo u svrhe radi kojih su prikupljeni te, u slučaju potrebe, u onu svrhu koja je u skladu sa prvotnom svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni. Ako moramo koristiti Vaše podatke za nepovezanu, ali podudarnu svrhu, obavijestit ćemo Vas unaprijed o tome kao i o pravnoj osnovi za takvu obradu.

Sigurnost i zadržavanje podataka

SUPERA KVALITETA poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. SUPERA KVALITETA također poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su ti podaci pouzdani za namjeravanu upotrebu, točni, potpuni i aktualni.

Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za gore navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo zatražiti od SUPERA KVALITETE pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka.

U slučaju promjene ili netočnosti Vaših podataka, molimo Vas da nas obavijestite o takvim promjenama kako bi Vaši podaci biti ažurirani ili ispravljeni.

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane SUPERA KVALITETE, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Promjene ove obavijesti

SUPERA KVALITETA zadržava pravo izmjene i dopune ove obavijesti, a svaka promjena ili dodatak bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici.

Kontakt informacije

Ako imate pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, ili želite zatražiti brisanje ili izmjenu Vaših osobnih podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.