Home » Interni seminari
 
Interni seminari Ispis E-mail

SUPERA KVALITETA d.o.o. nudi mogućnost provodbe interne edukacije ("in-house" seminara).

Dizajniramo, razvijamo i prilagođavamo interne edukacije prema specifičnim potrebama Vaše kompanije, ustanove ili laboratorija.

Ciljeve edukacije, teme i trajanje dogovaramo s Vama kako bi najbolje udovoljili Vašim specifičnim potrebama.

 

Svi naši seminari su kombinacija predavanja i radionica na kojima se rješavaju odgovarajući "slučajevi iz prakse".

U dogovoru s Vama provjeravamo učinkovitost provedene edukacije testiranjem.

Po završetku edukacije polaznicima seminara izdajemo certifikate / potvrde kojima mogu potvrditi upoznatost s pojedinim temama tijekom inspekcija ili audita regulatornih, certifikacijskih ili akreditacijskih tijela.

Prednosti internih seminara

• Prilagodba  ciljeva i teme seminara Vašim specifičnim potrebama
• Niži troškovi kotizacije – manja investicija po polazniku seminara
• Ušteda dodatnih troškova kako što su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica
• Prilagodba vremena održavanja i trajanja vašim potrebama 


Izabrana lista internih edukacija

 • Dobra proizvođačka praksa (DPP, GMP) u proizvodnji, skladištenju i distribuciji lijekova
 • Učinkovit DPP (GMP) audit i samoinspekcija 
 • Edukacija za interne ISO auditore – priprema za audit, izvođenje audita, procjena nesukladnosti /odstupanja,predlaganje korektivnih i preventivnih mjera (KA/PA), izrada izvještaja, praćenje efikasnosti sustava
 • Dobra praksa u laboratoriju – kvalifikacija laboratorijske opreme, validacija analitičkih metoda, priprema i čuvanje reagensa, uzorkovanje, upravljanje i standardizacija standarda, pranje laboratorijskog suđa, umjeravanje laboratorijskih vaga, pH metara i ostale mjerne opreme, vođenje laboratorijskih dnevnika, upravljanje rezultatima izvan specifikacije
 • Priprema i upravljanje uspješnom regulatornom inspekcijom
 • Dobra dokumentacijska praksa – upravljanje dokumentacijom, izrada vodiča, općih i radnih uputa, vođenje zapisa, čuvanje, arhiviranje
 • Priprema modula III CTD registracijskog dosjea - iskustva iz prakse
 • Razvoj generičkog lijeka - iskustva iz prakse
 • Što analitičar treba znati o statistici
 • Statistička procesna kontrola
 • Što kad osnovna statistika nije dovoljna
 • Integritet podataka (Data Integrity)
 • Edukacija o zahtjevima ISO standarda (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2006, ISO 17025:2007, ISO 13485:2016, ISO 15378:2015; ISO 15189:2012)
 • Upravljanje rizicima